ប៉ូលីសស្លាប់ពីរនាក់

វាជាការហួសចិត្ត ពេលដែលកងកំលាំងការពាររដ្ឋស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញ
ភារកិច្ច ហើយបែរជាធ្វើការអំពាវនាវអោយសប្បុរសជនជួយជាថវិកាទៅវិញ
។ សួរថា រដ្ឋទាំងមូលមានតួនាទីស្អីគេ។ និយាយបែបនេះអត់ចេះខ្មាស់គេទេរឹ

Advertisements

គិតអាចឹង ខុសហើយប្អូន មនុស្សគឺសត្វចេះធ្វើនយោបាយ។

កម្មវិធី face to face ដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៏ CTN

ញ៉ុមចេះតែតាមដានកម្មវិធីនោះ ហើយសង្កេតមើលព្រមទាំងលឺ ពិធីករទាំងពីរនិយាយតែពាក្យ ជាមួយ ជាមួយ…
ជាមួយកម្មវិធីនេះ…ថ្លែងអំណរគុណជាមួយ…ស្អីក៏ជាមួយ ជាមួយ…លោកអ្នកសាកតាមដានមើល។

បង្កើតប្លុករិះគន់ធ្វើអី បើគេរិះគន់មិនបាន